info@ivmo.nl

Auditering

Tijdens en na uw opleiding vragen we u een enquête in te vullen om de opleiding te beoordelen.

U heeft hierbij de gelegenheid uw oordeel te geven over de lessen, de docent, het lesmateriaal en de locatie.

Daarnaast is er ruimte voor uw opmerkingen.

IVMO gebruikt de uitslag van deze anonieme enquête om het lesprogramma waar mogelijk te verbeteren. De docent wordt feedback en een beoordeling gegeven over de invulling van de lessen. Ook leslocaties kunnen op deze manier geëvalueerd worden.

De verzamelde gegevens worden anoniem bewaard om op deze manier ook ontwikkelingen in de tijd te kunnen analyseren

 

De enquête

U krijgt na de 2e les en aan het eind van de opleiding een uitnodiging om een digitale enquête in te vullen.

Natuurlijk zijn de resultaten hiervan volledig anoniem. IVMO registreert niet wie de enquête heeft ingevuld.

Ook de resultaten (inc. de opmerkingen) worden uitsluitend voor verbetering van de performance van IVMO gebruikt en worden niet met derden gedeeld.

 

 

De lessen

Lessen dienen interactief en inspirerend te zijn. Dat is onze uitgangspunt.

In de enquête vragen we u hierover een oordeel te geven.

Zoals bijvoorbeeld de vragen:

  • Heeft u regelmatig uw eigen praktijksituatie mee kunnen nemen in de uitleg van de theorie?
  • Hebben uw medestudenten ook praktijksituaties kunnen aandragen?
  • Heeft de les actief bijgedragen aan uw leerwens?
  • Zijn alle leerdoelen besproken op de les?

 

 

De docent

Uw docent dient een toevoeging te zijn op de gebruikte leerstof uit boeken en internet. Hierbij spelen onder andere de volgende vragen:

  • Heeft de docent op praktijksituaties van (mede-)studenten ingespeeld?
  • De uitleg van de docent over de theorie, was deze inspirerend?
  • Heeft de docent u regelmatig feedback gegeven op uw ontwikkeling?

 

 

Uw opmerkingen

Natuurlijk kunnen we niet alles voorzien wat u ons misschien over de opleiding wilt meegeven.

Daarom is in iedere enquête ruimte voor uw eigen opmerkingen.

Wilt u feedback op uw opmerkingen? Graag dan even uw naam vermelding in het opmerkingenvak, omdat de enquête volledig anoniem is en we u zonder uw gegevens ook geen feedback kunnen geven.

 

 

Over de locatie

Graag willen we van u weten of de locatie voldoet aan de door u verwachte omstandigheden. Wij gaan er van uit de een goede en inspirerende locatie een extra toevoeging aan de kwaliteit van de lessen kan geven.

Hierbij ook vragen over de kwaliteit van eten en drinken op de locatie.