Operationeel Marketeer

Leergang Operationeel Marketeer

Deze opleiding bestaat uit de 4 modules:

  • Marketing,
  • Online Marketing,
  • Communicatie
  • Sales.

U leert de actuele (online-) marketing, communicatie en sales theorie op mbo-4 niveau en de best passende  toepassingen van deze theorie in uw praktijksituatie.

In deze opleiding staat uw eigen praktijksituatie centraal. De bestudeerde theorie wordt gebruikt om op uw werk of stageplek toe te passen.

Het is dan ook vanzelfsprekend dat u een passende werkplek of stageplek heeft tijdens de opleiding. Of bij een bekend bedrijf kunt meekijken.

Na afronding van alle modules voltooit u de leergang met een praktijkopdracht waarin u laat zien de modules toe te kunnen passen in de praktijk. U gaat een actieplan opstellen voor minimaal 3 problemen / uitdagingen waar uw organisatie mee te maken heeft. Hierbij gebruikt u theorieën uit de gevolgde modules.

U presenteert uw actieplan aan leden van uw organisatie en aan de examinator van IVMO. Beiden geven u feedback op praktische toepasbaarheid en juist theoriegebruik.

Bij voldoende beoordeling ontvangt u van IVMO het certificaat Leergang Operationeel Marketeer.

De leergang duurt ca. 10 maanden en bestaat uit:

 • 6 praktijkdagen waarin u de praktische toepassingen van de theorieën oefent
 • 36 Online lessen waarin de Marketing- en Salestheorieën worden uitgelegd
 • 2 praktijkdagen waar u uw actieplan bespreekt en er feedback op ontvangt
 • Het examen doet u op locatie IVMO of bij het bedrijf waarvoor u uw plan heeft geschreven

INSCHRIJVEN