Leergang Marketeer

Leergang Operationeel Marketeer                     INSCHRIJVEN

Deze opleiding bestaat uit de modules Basiskennis  Marketing, Online Marketing (incl Social media) en Sales. U leert theorie en de mogelijke toepassingen van deze theorie.  Na afronding van  de leergang sluit u deze af met een Verbeteringsplan voor onderdelen van uw organisatie hetwelk u presenteert aan uw praktijkbegeleider en een examinator. Bij voldoende beoordeling ontvangt u van IVMO  het certificaat Leergang Operationeel Marketeer.

Leergang Tactisch Marketeer  (beschikbaar vanaf september 2019)

Deze opleiding bestaat uit (online-)Marketing, Social Media Strategie, Google Analytics en Sales op uitvoerend niveau. De theorie brengt u in de praktijk. Ook het gebruik van Sociale Media wordt uitgebreid geoefend. U rond de leergang af met een Operationeel Marketingplan hetwelk u presenteert aan zowel uw praktijkbegeleider als een examinator.  Bij voldoende beoordeling ontvangt u van IVMO het certificaat Leergang Tactisch Marketeer.

Leergang Strategisch Marketeer  (beschikbaar vanaf september 2019)

Deze opleiding bestaat uit de strategische toepassing van de (Online-)Marketing en Sales technieken. U heeft een vooropleiding op minimaal niveau Tactisch Marketeer. Behalve bestaande theorie in de praktijk brengen, leert en oefent u ook deze kennis op strategisch niveau toe te passen. U rond de leergang af met een Strategisch Marketingplan hetwelk u presenteert voor 2 deskundigen, t.w. uw praktijkbegeleider en een examinator. Onderdeel van de presentatie is een Criterium Gericht Interview waarbij u uw gemaakte keuzes onderbouwd.  Bij voldoende beoordeling ontvangt u van IVMO het certificaat Leergang Strategisch Marketeer.