Professionals

Professionals

Om onze ambities te kunnen realiseren hanteren we internationaal erkende kwaliteitseisen voor IVMO. Daarnaast vragen we van onze professionals minimaal aan 2 van onderstaande persoonlijke kwaliteitscriteria te voldoen

Het CRKBO lidmaatschap:

Om het CRKBO lidmaatschap te verkrijgen dient de professional zich in te schrijven bij het CRKBO.

Om deze inschrijving mogelijk te maken dient de professional te bewijzen dat hij/zij:

  • Regelmatig zijn/haar lessen laat beoordelen op inhoud en kwaliteit door een  onafhankelijke beoordelaar.
  • IVMO kiest hiervoor de lessen anoniem te laten  beoordelen door de eigen studenten.
  • De passende opleiding hiervoor succesvol heeft afgerond.

Passende theoretische kennis en praktijkervaring:

Docenten met deze aanduiding hebben een bij de opleiding passende opleiding succesvol afgerond  en dus aangetoond over voldoende actuele theoretische kennis te beschikken. Daarnaast is de nodige praktijkervaring essentieel om ook praktische adviezen te kunnen geven

Nima Integriteitscode:

Wij zijn trots op ons vak en integer zijn hoort daarbij, net zoals kennis van de meest relevante wetgeving. De NIMA Integriteitscode is een leidraad, een reminder, een uiting van kwaliteit.

Integer zijn is’ betrouwbaar, eerlijk, oprecht en niet omkoopbaar.