Kwaliteit en Condities

De kwaliteit:

Om de kwaliteit van onze opleidingen te garanderen hanteren wij een aantal herkenbare en toetsbare kwaliteitseisen.

CRKBO

Allereerst zijn er de eisen die CRKBO stelt aan een gecertificeerde opleider. Het opleidingsprogramma dient duidelijk alle leerdoelen van de opleiding te bevatten. De leerdoelen en exameneisen van al onze opleidingen vindt u op de site van  NIMA. Daarnaast dienen de docenten bekwaam te zijn om de opleidingen te verzorgen. IVMO hanteert hiervoor de persoonlijke certificeringseisen zoals vermeld op pagina Professionals.

Als derde eis stelt het CRKBO een heldere en duidelijke klachtenprocedure. IVMO vermeldt de klachtenprocedure onderaan deze pagina. IVMO heeft de CRKBO audit succesvol doorlopen en is officieel CRKBO erkend.

Professionals

Om de kwaliteit van de opleidingen te garanderen is een opleidingsorganisatie ook afhankelijk van de kwaliteit en kennis van de docenten. De kwaliteitseisen die IVMO stelt aan zijn docenten vindt u op de pagina Professionals.

Uw mening telt

Tijdens en na afloop van uw opleiding vragen we u een enquête in te vullen om te opleiding te beoordelen. U heeft hierbij de gelegenheid uw oordeel te geven over de lessen, de docent, het lesmateriaal en de locatie.

Daarnaast is er ruimte voor uw persoonlijke feedback.

IVMO gebruikt de uitslag van deze anonieme enquête om het lesprogramma, waar mogelijk, te verbeteren. Meer informatie kunt u hier downloaden.

Leverings- en betalingscondities

Natuurlijk heeft ook IVMO leverings- en betalingscondities. Hier vindt u al uw en onze rechten en plichten aangaande de overeenkomst die wij met u aangaan. Deze zijn helder en duidelijk omschreven zodat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan.

Klikt u op de afbeelding voor de leverings- en betalingscondities.

De klachtenprocedure

Ook in het geval dat u niet geheel tevreden bent over de opleiding horen wij dat graag. We kunnen dan het uiterste doen om met uw wensen rekening te houden. Wilt u een klacht indienen dan kan dit d.m.v. het sturen van een e-mail naar: info@ivmo.nl. Vermeldt u hierbij duidelijk de aard van uw klacht en op wie of wat de klacht betrekking heeft. Meer informatie kunt u hier downloaden.