Over IVMO

Wie is IVMO?

Wij, twee professionele enthousiastelingen, met veel praktijkervaring in marketing en onderwijs, hebben IVMO opgericht. Wij willen het volgen van een marketingopleiding leuk en mogelijk maken voor een brede doelgroep.

Een andere eigentijdse manier van opleiden staat ons daarbij voor ogen:

De praktijk is het uitgangspunt, daaraan worden alle te leren theorieën gekoppeld. Wij gaan dus van én met elkaar leren!

Met als bewijs van uw opgedane kennis haalt u een internationaal erkend Nima diploma of een gerespecteerd IVMO certificaat.

 

Missie:

Sales- en Marketing professionals te laten groeien in werkbeleving en werkprestaties door met én van elkaar te leren

Visie:

Kwalitatief hoogstaande lesprogramma’s aanbieden waarin de dagelijkse praktijk als uitgangspunt dient om nieuwe marketingtheorieën te leren en toe te passen.

Strategie:

Door middel van interactieve kennisoverdracht, gebaseerd op de marketingpraktijk van vandaag, nieuwe theorieën aanleren en toepassen. Hierbij spelen het kennis- en ervaringsniveau van de docent en het kwaliteitsniveau van de lesstof een grote rol.

Om zowel de interactie als ook de aandacht voor MVO te onderstrepen introduceert IVMO naast klassikale lessen ook de interactie lesvorm van Blended Learning.

Iedere basiskennis opleiding wordt afgesloten met een officieel Nima examen. Hiermee komt u in het bezit van een internationaal erkend diploma.

De leergangen rondt u af een inspirerende eindopdracht. Na het succesvol afronden hiervan ontvangt u het IVMO-certificaat.

Om onze ambities te kunnen realiseren hanteren we internationaal erkende persoonscertificeringen voor onze professionals en een heldere klachtenprocedure.

 

Informatie over de kwaliteit van onze professionals vindt u op de pagina Professionals.  Waaronder het CRKBO lidmaatschap, de Nima-certificeringen en het opleidingsniveau. Voor meer informatie over de kwaliteitseisen voor onze docenten klikt u op de afbeelding.

 

Wanneer u liever samen met medestudenten en uw docent de theorie bestudeert, dan is de klassikale lesvariant misschien meer voor u.  In kleine groepen krijgt u op inspirerende locaties les van een ervaren docent. Voor meer informatie over de klassikale lessen klikt u op de afbeelding.

 

Hoge kosten van reizen, de behoefte om efficiënt met uw tijd om te gaan en natuurlijk het milieu zijn allemaal redenen om eens te kijken of studeren ook anders kan: Blended Learning is een mix van klassikale lessen, online lessen en online trainingen.  Voor meer informatie over Blended Learning klikt u op de afbeelding.

Informatie over onze kwaliteitssystemen en klachtenprocedure vindt u op de pagina Kwaliteit en Condities. Naast de eisen die wij als organisatie aan onszelf stellen en onze docenten, zijn ook de mogelijkheden van klachten indienen open en eerlijk benoemd. Voor meer informatie klikt u op de afbeelding.

Iedere docent dient zich in te schrijven bij het CRKBO en natuurlijk is IVMO als organisatie ook ingeschreven bij het CRKBO. Voor meer info over deze auditerende instelling klikt u op de afbeelding

 

 

Het Nima NQL-certificaat geeft aan dat docenten bewezen hebben kennis en praktijkervaring te hebben in het opleiden voor door Nima geëxamineerde opleidingen. Voor meer info klikt u op de afbeelding.

 

Het Nima SMP-certificaat geeft aan dat marketingprofessionals actuele up-to-date marketingkennis hebben met bijpassende praktijkervaring. Voor meer info klikt u op de afbeelding.

 

Docenten met het Master logo hebben de Master succesvol afgerond en dus het internationaal erkende Master diploma behaald.

 

Wij zijn trots op ons vak! En integer zijn hier daarbij, net zoals kennis van de relevante wetgeving. De Nima Integriteitscode is een leidraad, een reminder, een uiting van kwaliteit in ons handelen. Voor meer info over de Nima-Integrity certificering klikt u op de afbeelding