info@ivmo.nl

Nima B2 Digital Marketing

B2 Digital Marketing

 

 

NIMA-B Digital Marketing

 

Bij de specialisatie Digital Marketing leert u uw bedrijfsstrategie of een specifiek probleemstelling op het gebied van digitale marketing te beoordelen en uit te werken in een operationeel marketingplan gericht op de digitale media. Centraal hierin staat de wijze waarop digitale marketing een rol speelt in het productontwikkelings- en productrealisatie-proces.

 

 

Nadat u eerst al in het algemene deel NIMA B1 Marketingmanager de nodige praktijk aan de theorie heeft gekoppeld, gaat u bij het specialisatie deel B2 Digital marketing aan de gang met de praktijkopdracht gericht op de online activiteiten van uw bedrijf. Op sommige momenten komt er een verdieping van de lesstof of nieuwe lesstof op ander momenten juist weer de praktische toepassing ervan.

 

 

U wordt tijdens de lessen begeleid in het schrijven en presenteren van uw praktijkopdracht Digital Marketing. Dit plan voldoet aan de eisen van NIMA.

 

Onderwerpen die tijdens de les onder andere aan bod komen:

  • – De vertrekpunten, waaronder de (digitale) strategie van uw onderneming
  • – De segmentatie van de markt waarbij u een onderbouwde keuze maakt
  • – Het digitale gedrag van uw doelgroep gaat u analyseren
  • – Naar aanleiding van uw analyse gaat u de strategie vertalen naar een tactische digitale invulling
  • – Uiteindelijk bepaalt u hoe het digitale kanaal operationeel ingezet gaat worden
  • – Het presenteren van uw plan rekening houdend met de beoordelingscriteria van NIMA

Bij het NIMA B2 gedeelte gebruikt u ook de aangeleerde theorie uit het algemene deel B1

 

Momenteel bieden we deze opleiding ook met als studievorm Blended Learning aan. Kijkt u hiervoor bij het tabblad Aanbiedingen

 

 

email

 

 

Wilt u meer informatie?  Stuurt u dan een e-mail naar info@ivmo.nl