info@ivmo.nl

Nima-B2 Consumentenmarketing

B2 Consumentenmarketing

 

 

NIMA-B2 Consumentenmarketing

 

 

Bij de specialisatie Consumentenmarketing leert u uw bedrijfsstrategie te beoordelen en uit te werken in een operationeel marketingplan gericht op de consument. Natuurlijk gaat het hier over uw eigen praktijksituatie! Nadat uw marketingplan door het NIMA met voldoende is beoordeeld gaat u dit presenteren en verdedigen.

 

Nadat u in het algemene deel NIMA B1 Marketingmanager de nodige praktijk aan de theorie heeft gekoppeld, gaat u bij het specialisatie deel B2 Consumentenmarketing aan de gang met het Operationele Marketingplan. Verdieping, verbreding en toepassing van de stof wisselen elkaar af.

 

U wordt tijdens de lessen begeleid in het schrijven en presenteren van het Operationele Marketingplan Consumentenmarketing. Dit plan voldoet aan de eisen van NIMA.

 

Onderwerpen die tijdens de les aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

– De vertrekpunten, waaronder de strategie van uw onderneming

– De segmentatie van de markt waarbij u een onderbouwde keuze maakt

– De positionering van uw product of dienst

– De SMART geformuleerde marketing doelstellingen incl. bijbehorend tijdsbestek

– Een draaiboek waarin alle marketinginstrumenten worden uitgewerkt

– De financiële onderbouwing van uw plan

– De evaluatie van uw plan, incl. de evaluatiecriteria

– Indien passend benoemt u ook het klanten- en consumentengedrag

– Het presenteren van uw plan rekening houdend met de beoordelingscriteria van NIMA

 

Bij het NIMA B2 gedeelte gebruikt u ook de aangeleerde theorie uit het algemene deel B1.

 

Deze opleiding bestaat uit 6 lessen.

 

Het NIMA-B2 Consumentenmarketing examen bestaat uit:

 

– Het schrijven van een Operationeel Marketingplan.

– Het mondeling presenteren en verdedigen van dit plan.

 

NIMA adviseert eerst NIMA B1 te halen en daarna het B2 gedeelte, maar dit is een advies.

U kunt ook per onderdeel een certificaat halen.

 

 

email

 

 

Wilt u meer informatie?  Stuurt u dan een e-mail naar info@ivmo.nl

 

 

 

 

 

InschrijvenWilt u zich direct inschrijven? Dat kan natuurlijk.

Klik op bijgaande afbeelding en maak dan uw keuze welke variant u wilt.