info@ivmo.nl

Nima-B2 Business Marketing

B2 Business Marketing

 

 

NIMA-B2 Business Marketing

 

 

Bij de specialisatie Business marketing leert u uw bedrijfsstrategie te beoordelen en uit te werken in een operationeel marketingplan gericht op Business-to-Business. Natuurlijk gaat het hier over uw eigen praktijksituatie! Nadat uw marketingplan met voldoende door het NIMA is beoordeeld gaat u dit presenteren en verdedigen.

 

Nadat u eerst al in het algemene deel NIMA B1 Marketingmanager de nodige praktijk aan de theorie heeft gekoppeld, gaat u bij het specialisatie deel B2 Business marketing aan de gang met het Operationele Marketingplan. Verdieping, verbreding en toepassing van de stof wisselen elkaar af.

 

U wordt tijdens de lessen begeleid in het schrijven en presenteren van het Operationele Marketingplan Business-to-Business. Dit plan voldoet aan de eisen van NIMA.

 

Deze opleiding bestaat uit 6 lessen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

 

– De vertrekpunten, waaronder de strategie van uw onderneming

– De segmentatie van de markt waarbij u een onderbouwde keuze maakt

– De positionering van uw product of dienst

– De SMART geformuleerde marketing doelstellingen incl. bijbehorend tijdsbestek

– Een draaiboek waarin alle marketinginstrumenten worden uitgewerkt

– De financiële onderbouwing van uw plan

– De evaluatie van uw plan, incl. de evaluatiecriteria

– Organisatiegedrag en Customer Insights

– Het presenteren van uw plan rekening houdend met de beoordelingscriteria van NIMA

 

Bij het NIMA B2 gedeelte gebruikt u ook de aangeleerde theorie uit het algemene deel B1.

 

 

Deze opleiding bestaat uit 6 lessen.

Het NIMA-B2 Business-to-Business examen  bestaat uit:

 

– Het schrijven van een Operationeel Marketingplan

– Het mondeling presenteren en verdedigen van uw geschreven Operationeel Marketingplan

 

NIMA adviseert eerst NIMA B1 te halen en daarna het B2 gedeelte, maar dit is een advies.

U kunt ook per onderdeel een certificaat halen.

 

 

email

 

 

Wilt u meer informatie?  Stuurt u dan een e-mail naar info@ivmo.nl

 

 

 

 

 

 

InschrijvenWilt u zich direct inschrijven? Dat kan natuurlijk.

Klik op bijgaande afbeelding en maak dan uw keuze welke variant u wilt.