info@ivmo.nl

Nima-B

Nima-B is de overkoepelende naam voor de diverse Marketing en Sales opleidingen op EQF-6 niveau. EQF is de nieuwe internationale standaard waarbij het niveau van de opleiding wordt bepaald.  EQF- is vergelijkbaar met het Nederlandse HBO Bachelor onderwijs aangevuld met praktijkervaring. Voor meer info over EQF niveau volgt u deze link.

Het B1 gedeelte is het theoretische gedeelte van de Nima-B opleiding. Het B2 gedeelte is uw operationeel plan of paper. Beide samen zijn het complete Nima-B examen.

 

Het Nima stelt geen speciale vooropleidingseisen aan de deelnemers van het examen. Een algemene marketing vooropleiding op Nima-A niveau wordt wel aangeraden.

Afhankelijk van al aanwezige kennis en praktijkervaring, ligt de voorbereidingstijd thuis per klassikale of digitale les op ca. 4 – 5 uur. De dagvariant bestaat uit 2 lessen, t.w. ‘s-morgens een les en ‘s-middags een les. U bereidt dan dus 2 lessen voor.

De totale opleiding bestaat uit 18 lessen.

 

 

NIMA-B1 Marketingmanager

Iedere volledige NIMA B opleiding bestaat uit 2 examens. NIMA-B1 is het algemene theorie onderdeel wat hoort bij de specialisaties Consumentenmarketing, Business Marketing en Digital Marketing. Het schriftelijk examen bestaat uit een casus met open vragen. Meer info over de B1 opleiding vindt u hier.

 

 

 

 

NIMA-B2 Consumentenmarketing

Bij de specialisatie Consumentenmarketing leert u uw bedrijfsstrategie te beoordelen en uit te werken in een operationeel marketingplan gericht op de consument. Natuurlijk gaat het hier over uw eigen praktijksituatie! Nadat uw marketingplan met voldoende is beoordeeld gaat u dit ook presenteren en verdedigen.

Meer info over NIMA-B2 Consumentenmarketing vindt u hier.

 

 

 

NIMA-B2 Business Marketing

Bij de specialisatie Business Marketing leert u uw bedrijfsstrategie te beoordelen en uit te werken in een operationeel marketingplan gericht op business tot business activiteiten. Natuurlijk gaat het hier over uw eigen praktijksituatie! Nadat uw marketingplan met voldoende is beoordeeld gaat u dit ook presenteren en verdedigen.

Meer info over NIMA-B2 Business Marketing vindt u hier.

 

 

 

NIMA-B Digital Marketing

Bij de specialisatie Digital Marketing leert u uw bedrijfsstrategie of een specifiek probleemstelling op het gebied van digitale marketing te beoordelen en uit te werken in een operationeel marketingplan gericht op de digitale media. Centraal hierin staat de wijze waarop digitale marketing een rol speelt in het productontwikkelings- en productrealisatieproces.

Deze module start september 2018.

 

 

 

NIMA-B  Sales

De Accountmanager of Verkoopmanager heeft behoefte aan grondige kennis betreffende het Accountplan of het Salesplan. Hier kiest u in het B2 gedeelte welk plan u uitwerkt n.a.v. uw eigen praktijk. Bij het NIMA-B1 Sales examen het 2e gedeelte specialiseert u zich in Accountmanager of Verkoopleider.

Deze specialisatie zet zich voort in het NIMA B-Sales examen deel 2.

Deze module is nog in ontwikkeling.